William Meuleman: “Voor ons is het thema Echte ontmoeting in een gesprek heel belangrijk binnen het partnerschap Samen in ontwikkeling. Met name speelt hier regelmatig de vraag op hoe je de ontmoeting in het gesprek kunt vasthouden.”
 
De Samen leren-dagen zijn bedoeld voor iedereen die bij Samen in ontwikkeling (SAM) betrokken is: studenten, leraren, leerkringleden, docenten Driestar hogeschool, onderwijsadviseurs, directeuren, schoolopleiders en mentoren van SAM-scholen en scholen die werkplekleeromgeving bieden aan aanstaande leraren die de SAM-route volgen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!
 
William Meuleman: “In de vorm van deze middag zat ook echt de ontmoeting verweven. Dat zag je doordat we in een arena-opstelling met elkaar aan het werk waren. Dat zag je dat doordat na de pauze in groepjes van drie uit een gingen waar een schoolopleider of een instituutsopleider samen met een mentor en een aanstaande leraar of een al zittende leraar echt samen gingen oefenen om de ontmoeting in het gesprek vorm te geven. En dat past heel erg bij samen in ontwikkeling. Dat past heel erg bij daar waar we voor staan, we willen namelijk samen leren, we willen samen ontwikkelen, we willen samen groeien. “
 
Wil jij een studiedag van Samen Leren bijwonen? We organiseren studiemiddagen in Veenendaal, Goes en Zwolle.