Waar kent u SAM van? De afgelopen drie jaar is er veel gebeurd binnen SAM. Studenten lopen stage op SAM-scholen en de leerkrachten die hen begeleiden hebben de mentorpluscursus of post-HBO Schoolopleider gevolgd. Startende leerkrachten kunnen deelnemen aan werkplaatsen waar intervisie plaatsvindt en coaching wordt gegeven. Onderwijsprofessionals hebben een plek in leerkringen gevonden en ontwikkelen producten voor de leerkrachten in het primair onderwijs. Verder is er onderzoek gedaan binnen SAM, onder andere naar het ‘type SAM-student’.

Dankzij de vervolgsubsidie kunnen verschillende onderdelen van SAM voortgezet worden. De komende tijd richten we ons op vier onderwerpen binnen SAM:
  1. Samen opleiden: met name de studieroute SAM en post-initieel opleiden
  2. Samen onderzoeken: academische opleidingsschool en onderzoek op thema's
  3. Samen kwaliteit borgen: certificering van stagescholen tot opleidingsscholen en kwaliteitsbewaking
  4. Samen leren: SAM dagen waarop betrokkenen van SAM leren van en met elkaar
Het doel van SAM is om de samenwerking tussen onze hogeschool en ruim zeventig stagescholen te bevorderen. Kijk voor meer informatie op www.sameninontwikkeling.nl