Om het delen van de verantwoordelijkheid voor samen opleiden in beeld te brengen, kun jij al school een aantal ZEK-instrumenten gebruiken:
  • Zeven ZEK-posters
  • Handreiking/toelichting
  • ZEK-Excel- of pdf-bestand met de volledige versie en een quickscanversie

Gebruik van het Zelfevaluatiekader

Het ZEK kan flexibel worden gebruikt. De indicatoren en het taalgebruik kunnen aan de eigen context worden aangepast. Zo vulde het partnerschap van Opleidingsschool De Stedendriehoek te Deventer het ZEK aan met eigen items om hun specifieke ontwikkeling richting academische basisschool in beeld te brengen.
 
Het ZEK kan ook als spiegel gebruikt worden. Op deze manier krijgt jouw school in beeld wat de sterke punten zijn en welke punten aandacht vragen, aansluitend op de eigen schoolontwikkeling en die van de lerarenopleiding.

Wat levert het ZEK op?

Het ZEK kan ontwikkelingsgericht ingezet worden om de kwaliteit van samen opleiden in beeld te brengen, te ontwikkelen, te monitoren en te borgen. Met dit gebruik zal jouw school zich bewust worden van de eigen onderwijspraktijk, zodat de leraren het onderwijs aan (aanstaande) leraren kunnen onderbouwen en legitimeren. Daarnaast stimuleert het ZEK betrokkenen op jouwschool om te leren van en met elkaar en elkaars expertise te benutten. Zo verbetert de opleiding haar curriculum door hierbij de expertise van het werkveld volop te benutten.

Meer informatie

>> Download hier het katern Zelfevaluatiekader samen (academisch) opleiden (pdf)
 
Neem voor meer informatie contact op met Peter Ruit.