Leerkring Grip op gedrag

De leerkring Grip op gedrag bestaat uit leerkrachten en andere experts uit het onderwijsveld.

De leerkring Grip op gedrag is in het leven geroepen om op basis van theorie- en praktijkonderzoek een product te ontwikkelen waar onze collega’s mee aan de slag kunnen. Vanuit praktijkonderzoek willen we een beter beeld krijgen van waar precies behoefte aan is. Zo hebben we een vragenlijst uitgezet onder collega’s die dagelijks voor de klas staan en derde- en vierdejaars Pabostudenten om een beeld te krijgen van welke vragen er op gedragsgebied leven onder leerkrachten. Door middel van een diepte- interview naar aanleiding van de vragenlijst met een focusgroep willen we dat beeld verfijnen. Vervolgens is dat een startpunt van de ontwikkeling van een product.

Een literatuuronderzoek vormt de theoretische basis van dit product. Hier doen we onder meer studie naar wat er al beschikbaar is voor leerkrachten op gebied van leerling gedrag maar ook wat onderzoeken weergeven over de rol van de leerkracht en leerkrachtvaardigheden hierin. Daarnaast bestuderen we studies over preventie van ongewenst gedrag, schoolbrede aanpak en groepsontwikkeling. Verder buigen we ons niet alleen over het perspectief van de leerkracht maar ook van de leerling en lezen we studies over de effecten van het integreren van bewegen tijdens het leren. Bij het ontwikkelen van het eindproduct proberen we onze idee├źn voortdurend uit en toetsen we de outcome continu aan de praktijk. Dit zodat we uiteindelijk zeker weten dat we samen met onze collega’s die op zoveel verschillende scholen voor de klas staan meer grip krijgen op het gedrag van onze leerlingen.

Kringleden

Manita Hoeke
Docent pedagogiek, Driestar Educatief

Mirjam Pronk
Intern begeleider, Prins Mauritsschool (Delft)

Wouter Riezebos
Leerkracht Eben-Haezerschool (Oud-Beijerland)

Dr. Neely-Anne de Ronde
Lector passend leraarschap, Driestar Educatief

Jan Verburg
Onderwijsadviseur, Driestar Educatief

Hanna Walhout
Leerkracht, onderwijsontwerper