Visie

De grote toename van het aantal leerlingen met een specifieke gedragsproblematiek is volgens leerkrachten niet meer hanteerbaar binnen het regulier onderwijs. Het grote aanbod aan methodieken op sociaal-emotioneel gebied brengt hierin geen verandering.

Joke zit met haar handen in het haar. Al jaren geeft ze les in de bovenbouw, de laatste jaren in groep 8. Altijd met veel plezier en aan het eind van het schooljaar dankbaar terugkijkend op het mooie schooljaar en de behaalde resultaten. Hoe mooi is het om de leerlingen te vormen, te zien groeien, voor te bereiden op de volgende stap! Hoe anders verloopt dit schooljaar. Elke dag is er dat gevoel dat ze didactisch niet kan wat ze zou willen. Ze komt er gewoon niet aan toe. Continue bezig met leerlingen corrigeren, gesprekken over gedrag, ruzies uitpraten, met leerlingen bespreken hoe je respect toont. Leerlingen lijken dit jaar geen enkele verantwoordelijkheid te kennen. Elke middag is Joke twintig minuten bezig met het opruimen van haar lokaal. Waarom lukt het dit jaar niet om de leerlingen zover te krijgen dat ze hun werkplek netjes achterlaten? Hoe krijgt ze weer grip op het gedrag van haar leerlingen?

Het verhaal van Joke staat niet op zichzelf. Veel leerkrachten ervaren hoe moeilijk het kan zijn om het gedrag  van leerlingen te duiden en vervolgens die leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. Een veelgehoord verzoek van leerkrachten is: help me met gedrag van leerlingen.  De leerkring Grip op gedrag is er om op basis van literatuur- en praktijkonderzoek een product te ontwikkelen wat leerkrachten helpt in het krijgen en houden van meer grip op het gedrag van de leerlingen.

Theorie

Passend onderwijs op zowel cognitief- als gedragsgebied is niet meer weg te denken uit de huidige schoolcultuur. Voorstanders zien het als de beste manier om leerlingen een goede plek te kunnen bieden in het basisonderwijs, maar de laatste jaren worden de kritische geluiden uit het werkveld steeds sterker. De grote toename van het aantal leerlingen met een specifieke gedragsproblematiek is volgens leerkrachten niet meer hanteerbaar binnen het regulier onderwijs. Het grote aanbod aan methodieken op sociaal-emotioneel gebied brengt hierin geen verandering.
Mogelijk ligt het knelpunt hierin, dat deze methodieken vooral gericht zijn op het gedrag van de leerling en niet op het handelen van de leerkracht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerkrachten behoefte hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van specifieke gedragsproblemen. Ook wordt uit deze onderzoeken duidelijk dat het eigen functioneren en de deskundigheid van de leerkracht van veel grotere invloed is op het gedrag van de leerling dan dat leerkrachten zich realiseren.
Het zich bewust zijn van de eigen overtuigingen en waarden en het kunnen reflecteren op/ kritisch bekijken van het eigen handelen als leerkracht, zorgen voor meer inzicht en bewustwording van de beschikbare kennis en vaardigheden en helpen deze te vergroten.
Vanuit dit theoretisch kader ligt de focus van het product op het versterken en vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkracht.