Omgaan met verschillen

De leerkring Omgaan met Verschillen richt zich op het thema meerbegaafdheid. Ze wil niet het wiel uitvinden, want dat is al gebeurd. We willen wel richting geven in de vele ideeën en mogelijkheden die her en der geponeerd worden. We zetten daarbij in op de leerkracht voor de groep, van wie verwacht wordt dat hij of zij voor alle kinderen iets te bieden heeft. En dat dat niet meevalt, weten we uit ervaring!