Onderzoek Omgaan met verschillen

De leerkring heeft als doel het bevorderen van excellentie in het basisonderwijs te voorzien van visie, onderbouwing en uitwerking, zodanig dat deze inzet gehanteerd kan worden door studenten en scholen binnen het christelijk (reformatorisch) onderwijs.

Als leerkring Omgaan Met Verschillen zijn we op zoek gegaan naar de wijze waarop leraren in het basisonderwijs op een juiste wijze aandacht kunnen geven aan kinderen met meer dan gemiddelde ontwikkelingsmogelijkheden. We zijn ons er van bewust dat we niets ‘nieuws’ hoeven te ontwikkelen. Er is al heel veel, zoals bijvoorbeeld te vinden is http://talentstimuleren.nl. Liever wijzen we de weg en zijn we ambassadeur voor datgene waarvan we weten dat het werkt! Daarbij richten we ons concentrisch op drie doelgroepen. De leraar in opleiding (de SAM-student) staat in de binnenkring, de startende leerkracht staat in het tweede aandachtsgebied en de ontwikkeling in schoolteams heeft een plaatsje in de buitenste kring. We werken van binnen naar buiten.
Er zijn een paar impulsen die onze ontwikkelrichting bepaald hebben.
  • Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan het omgaan met verschillen voor kinderen die moeite hebben de groep te volgen qua ontwikkeling. De kinderen die vóór lopen op het groepsgemiddelde kunnen wat dat betreft nog wel wat meer aandacht gebruiken. (Zie Kamerbrief Plan van aanpak toptalenten 2014-2018)
  • Om kinderen te helpen die meer mogelijkheden hebben, is het aanbieden van meer of moeilijker werk niet een afdoende oplossing. De wijze van aanspreken is zeker zo belangrijk. (Zie bijvoorbeeld E.Schouten, ieder kind een talent.)
  • Het bevorderen van het denken is niet alleen nuttig voor kinderen met meer mogelijkheden op cognitief gebied. Ook de andere kinderen profiteren daarvan. (Zie bijvoorbeeld J. Jolles in Prima Onderwijs jan. 2016)
De uitwerking van bovenstaande aspecten kan plaatsvinden door aandacht te besteden aan de Hogere Orde Denkvaardigheden, zoals die in de taxonomie van Bloom worden onderscheiden. De centrale vraag daarbij is: Hoe helpen we de genoemde doelgroepen een stapje verder te komen in omgaan met verschillen op dit terrein?

Lees hier meer over de leerkring Omgaan met verschillen

>> Download de brochure (pdf)

>> Download hier het onderzoeksverslag versie 4.1 Omgaan  met verschillen (pdf)