Opbrengstgericht werken

De leerkring Opbrengstgericht werken onderzoekt de manier waarop betere en bredere opbrengsten in het onderwijs gerealiseerd kunnen worden met minder werkdruk.