Leerkring Opbrengstgericht Werken

De leerkring Opbrengstgericht werken wordt gevormd door leerkrachten uit het basisonderwijs andere experts uit het onderwijsveld.

Leerkring Opbrengstgericht werken doet zowel literatuur- als praktijkonderzoek naar hoe leerkrachten werken aan resultaten in brede zin. Op basis van literatuur heeft deze leerkring een model ontwikkeld waarin het handelen van de leerkracht centraal staat. De leerkring is momenteel dit model aan het testen door het voor te leggen aan leerkrachten en studenten op de pabo. Als een leerkracht inzicht heeft in zijn handelen, zal dit ten goede komen aan zijn lesgeven in de klas.
De leerkring wil het model graag gebruiken in het werkveld voor gesprekken tussen leerkracht en directeur, student en docent of voor de reflectie van een leerkracht alleen.

Het model leent zich er uitstekend voor om in de vorm van een app aangeboden te worden. Deze app moet een duidelijk overzicht geven aan leerkrachten wat sterke of zwakke punten in hun handelen zijn. Ook zal er informatie in de app worden ondergebracht, zodat leerkrachten handvatten krijgen om hun handelen te verbeteren. De leerkring zit nog volop in het proces van het testen en aanscherpen van het model en het vormgeven van de app.
De komende maanden hoopt de leerkring dit product te voltooien en op de markt te brengen.

Kringleden

Alex de Bruijn
Managementadviseur Driestar managementadvies (Gouda)

Leon van Dalen
Onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies (Gouda)

Janieke Flikweert
SAM-student pabo 4

Ewald Kloosterman
Leerkracht de Wartburg (Woudenberg)

Geerte Kooijman
Leerkracht School met de Bijbel (Noordeloos)

Annelien Lensink
Leerkracht Willem Teelinckschool (Achterberg)

Johan Melse
Docent pabo Driestar hogeschool (Gouda)

>> Download de brochure (pdf)


Hebt u een vraag of opmerking voor de leerkring Opbrengstgericht werken? Vul onderstaand formulier in, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.