Reflectie- en ontwikkelingsmodel voor leraren en scholen

Jij als leraar doet ertoe. Jij maakt het verschil in de ontwikkeling van kinderen! Passend onderwijs vraagt echter nogal wat van je. Door zicht te krijgen op je eigen handelen, je eigen houdingen ten aanzien van je leerlingen en je collega’s, zul je zien dat je je draagkracht kunt vergroten. Dan kun je passend onderwijs beter aan.

Om je hierbij te helpen heeft de leerkring Opbrengstgericht werken van Samen in
ontwikkeling een model ontwikkeld. Dit model helpt je om je sterke en zwakke kanten
in kaart te brengen en te bepalen op welke gebieden jij je verder wilt ontwikkelen. Het
is voor jou als leraar belangrijk om je te blijven ontwikkelen en steeds na te denken
waarom je bepaalde dingen doet.

Reflectie-en-ontwikkelingsmodel-voor-leraren-en-scholen.jpg