Theoretisch kader

Leraren geven vaak aan dat ze een hoge werkdruk ervaren. Dit komt deels door de hoge eisen die vanuit de maatschappij en de overheid gesteld worden. Dit komt ook door de eisen die leraren zichzelf stellen. Voor een duurzame inzetbaarheid van leraren is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en nadenken waarom zij bepaalde dingen wel of niet doen.

Om deze blijvende ontwikkeling tot stand te brengen heeft de leerkring Opbrengstgericht werken vanuit het SAM-project een reflectie- en ontwikkelingsmodel ontwikkeld. Binnen Driestar educatief richt SAM zich op het samen ontwikkelen van studenten, van leraren, scholen en van Driestar educatief zelf.

Het ontwikkelde model geeft weer hoe de leraar zich verhoudt tot de leerling en hoe de leraar zich verhoudt tot verschillende contextfactoren. Alhoewel in werkelijkheid relaties complexer zijn, dan nu weergegeven, zal het model veel herkenning oproepen bij leraren.

Het model is bedoeld als aanzet tot reflectie en ontwikkeling op individueel en op teamniveau. Dat helpt de zorglast van leraren te verminderen, doordat ze aan de hand van dit model juist ook naar draagkracht kunnen kijken. In dit document wordt het model onderbouwd vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Er is veel literatuur beschikbaar over de leraar als persoon binnen de context van de school. We hebben de grote lijnen eruit gehaald. De uitgebreide literatuurlijst kan een goede aanzet vormen om bepaalde onderdelen van het model verder uit te diepen. Als er in de toekomst nieuwe, relevante inzichten opgedaan worden, kunnen deze altijd in dit model verwerkt worden. In de onderbouwing wordt de leraar met ‘hij’ aangesproken, maar daarvoor kan natuurlijk ook ‘zij’ gelezen worden. De kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden kort benoemd als SEN-kinderen. SEN staat voor special educational needs. 

Download hier het theoretisch kader (pdf)