Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De leerkring Ouderbetrokkenheid zoekt naar de manier waarop een constructieve samenwerking vanuit gezamenlijke waarden tussen basisschool en ouders bevorderd kan worden.