Leerkrachtvaardigheden

Een professionele basishouding tegenover álle ouders van leerlingen uit jouw groep is gericht op dialoog. Dit is een goede start om met hen tot wederzijds vertrouwen en respect te komen.Wees je ervan bewust dat alleen informatieoverdracht onvoldoende vertrouwen wekt. Luisteren is misschien nog wel belangrijker. Toon belangstelling; geef ouders de ruimte om hun verhaal te doen. Laat merken dat je écht luistert door vragen te stellen en feedback te geven. Wees daarin onbevooroordeeld en integer. Zoek in je gesprekshouding naar evenwicht en fijngevoeligheid in je oordeel en jouw wijze van communiceren. 

Lichaamstaal zegt meer dan woorden. Wees je bij ieder formeel of informeel gesprek bewust van een houding die vriendelijkheid, belangstelling, vertrouwen en geloofwaardigheid uitstraalt. Ga op weg om dezelfde taal te vinden als de ouders van je leerlingen, zodat het gevoel ontstaat dat je over hun kind spreekt. Neem daarin een houding aan van betrokkenheid en dienstbaarheid. Iedere ouder is uniek. Laat merken dat je oprecht in hen geïnteresseerd bent. Op deze manier kun je kennismaken met de leefomgeving van jouw leerling. Dat biedt mogelijkheden! 

Tips

  • Leer álle ouders kennen voor er problemen zijn.
  • Zoek zelf contact, toon moed.
  • Kijk ouders uitnodigend aan, met daarbij een bereidwillige houding.
  • Leer nabij te zijn én professionele distantie te behouden.
  • Spreek ouders aan als volwassenen.