Leerkring Ouderbetrokkenheid

In een leerkring participeren leraren basisonderwijs, onderwijsadviseurs, docenten van Driestar hogeschool en pabostudenten.

Door deze samenwerking wordt kennis vanuit de praktijk en de theorie gebundeld om zo het veld en de pabo-opleiding te versterken. De leerkring Ouderbetrokkenheid heeft gezocht naar de manier waarop een constructieve samenwerking vanuit gezamenlijke waarden bevorderd wordt tussen basisschool en ouders met betrekking tot de ontwikkeling en vorming van kinderen.

Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek zocht de leerkring naar het belang van ouderbetrokkenheid in het kader van de (levensbeschouwelijke) doelstelling van de school. Daarbij is gekeken naar de verwachtingen die scholen en ouders van elkaar hebben ten aanzien van de samenwerking rond de ontwikkeling en vorming van het kind. Ook is gekeken naar  behoeften die ouders en scholen hebben ten aanzien van deze samenwerking en voorwaarden die nodig zijn om een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en leraren te bewerkstellen.

>> Download hier het Theoretisch kader ouderbetrokkenheid (pdf)

Kringleden

CorJohn van de Beek
Onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies (Gouda)

Ketie van Eden
Leerkracht Calvijnschool (Gouda)

Jan Noteboom
Docent pabo Driestar hogeschool (Gouda) 

Ali Peekstok
Leerkracht Beukelmanschool (Alblasserdam)

Annemarie Ruben
Johannes Calvijnschool (Sliedrecht)

Albert de Vries
Orthopedagoog Driestar onderwijsadvies (Gouda)

Henk van der Vliet
Leerkracht Calvijnschool (Leerdam)


Hebt u een vraag of opmerking voor de leerkring Ouderbetrokkenheid? Vul onderstaand formulier in, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.