Organisatorische aspecten

Het is belangrijk dat de organisatorische aspecten rondom oudercommunicatie goed geregeld zijn. Dat biedt duidelijkheid aan ouders én leraren. Iedereen weet dan hoe dingen op school werken.

Je kunt denken aan vragen als:

  • Hoe, wanneer en met welke middelen wordt informatie (over en weer) gedeeld?
  • Hoe is de zorg aan leerlingen georganiseerd?
  • Hoe worden besluiten genomen en welke verantwoordelijkheid hebben school en ouders hierin?
  • Hoe wordt er met meningsverschillen tussen ouders en school omgegaan?
Duidelijkheid hierover zorgt voor begrip en zal de samenwerking tussen school en ouders bevorderen.

Tips

  • Zorg dat (de inrichting van) je klas ouders uitnodigt om binnen te lopen.
  • Creëer informele ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld door samen met de schoolleider en/of collega’s ’s morgens bij de deur te staan.
  • Lees literatuur over omgaan met ouders.
  • Ga na of er bij jou op school een oudercoördinator is. De oudercoördinator houdt zich bezig met alle aspecten die met ouders te maken hebben en is aanspreekpunt.
Het is belangrijk dat in de schoolgids op een begrijpelijke manier staat beschreven hoe alle oudercontacten worden georganiseerd. Alle formele contactmomenten in een schooljaar moeten bij ouders bekend zijn. Ook is het handig dat ouders weten wanneer de schoolleider en leraren bereikbaar zijn als er tussendoor behoefte is aan contact. Verder moet helder zijn wat er via de e-mail kan worden gecommuniceerd. 

Tips

  • Zorg voor een toegankelijke en voor ouders informatieve website waarop staat hoe oudercontacten zijn georganiseerd en hoe de school te bereiken is.
  • Verdiep het contact door van goed informeren naar goed communiceren te gaan.