Relatie

Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Dat is een mooi uitgangspunt, maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe krijg jij met élke ouder een goede relatie waarbij die gezamenlijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk wordt toegepast?Ouders zijn ervaringsdeskundigen van hun kind. Zij kennen hun kind als geen ander. Opvoeden is vooral hun verantwoordelijkheid. Jij bent de onderwijsprofessional. Jij kent het kind als leerling heel goed. Het onderwijs is vooral jouw verantwoordelijkheid. In een goede relatie tussen leraren en ouders worden elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden gerespecteerd. Waardevolle tips en ervaringen worden met elkaar gedeeld. Met andere woorden: leraren ouders denken met elkaar mee, maar gaan niet op elkaars stoel zitten. 

Ouders mogen van jou verwachten dat je een goede relatie met hen  aangaat, met vertrouwen, openheid, integriteit en respect als kernwoorden. Omgekeerd mag jij dat ook van ouders verwachten. 

Tips

  • Bouw een relatie op met álle ouders.
  • Onderhoud deze relatie door belangstelling te tonen.
  • Straal vertrouwen in ouders uit door hen bijvoorbeeld te complimenteren over hun manier van opvoeden.