Visie

Het vormgeven van ouderbetrokkenheid start bij visievorming. De visie van reformatorische en christelijke scholen op dit onderwerp wordt bepaald door de christelijke identiteit.De ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor opvoeding. Gelukkig staan zij niet alleen voor die taak, want opvoeding vindt plaats binnen een gemeenschap. In de (joods-)christelijke traditie wordt ernaar gestreefd dat school, kerk en ouders deze gemeenschap vormen. Vandaag de dag staat het individu meer en meer centraal. Juist daarom is het vormen en onderhouden van zo’n  gemeenschap van groot belang. Maar hoe geef je dit vorm? 

Iedereen heeft binnen deze gemeenschap eigen taken en verantwoordelijkheden. Vanuit de school kun jij het initiatief nemen bij de samenwerking in deze gemeenschap. Een heldere visie op samenwerking, vanuit de christelijke waarden van de school, helpt daarbij! Dit betekent dat voor een christelijke school een goede relatie en samenwerking met ouders en kerk heel belangrijk is. Op basis van gelijkwaardigheid kun en mag je investeren in een blijvende vertrouwensrelatie. 

Tips

  • Zorg ervoor dat je de visie van jouw school op ouderbetrokkenheid kent.
  • Maak afspraken wie voor wat verantwoordelijk is en hoe er samengewerkt wordt en deel dit met ouders.
  • Bekijk kritisch alle ‘middelen’ waarmee je informatie verstrekt aan ouders.
  • Kijk of de manier waarop informatie verstrekt wordt past bij de visie en bijdraagt aan wederzijdse openheid en vertrouwen.

Download visiedocument

Dit visiedocument is de uitkomst van een onderzoek van de leerkring 'ouderbetrokkenheid' naar het belang en de plaats van ouderbetrokkenheid in het kader van de (levensbeschouwelijke) doelstelling van de school. De bedoeling is dat protestants-christelijke en reformatorische scholen deze brochure kunnen gebruiken om tot een eigen visie op ouderbetrokkenheid te komen. 

>> Download het visiedocument (pdf)

Download brochure

Om je te helpen ouderbetrokkenheid goed vorm te geven, heeft de leerkring Ouderbetrokkenheid van Samen in ontwikkeling onderzoek gedaan en eproducten ontwikkeld. Deze brochure is een van de opbrengsten. Elk hoofdstuk bevat theorie, concrete tips en sluit af met een verwijzing naar achtergrond- en beeldmateriaal. 

>> Download de brochure (pdf)