Alles over pesten

Hoe kun je pesten voorkomen? De leerkring Pesten van Samen in ontwikkeling helpt je om het pesten op school goed aan te pakken.

De leerkring Pesten heeft hier uitgebreid literatuur- en praktijkonderzoek naar gedaan.

Literatuuronderzoek

De resultaten van het literatuuronderzoek zijn gebundeld in een rapport dat je hier kunt downloaden. De afzonderlijke hoofdstukken zijn ook hieronder te bekijken.
  1. Sociale veiligheid
  2. Welke definities zijn er van pesten?
  3. Welke signalen duiden op pesten?
  4. Welke vormen van pesten zijn er?
  5. Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
  6. Welke beschermende en risicoverhogende factoren zijn er bij het ontstaan van pesten?
  7. Welke rollen zijn er bij pesten?
  8. Welke gevolgen heeft pesten?
  9. De aanpak van pesten
  10. Hoe ontwikkelt een kind op de basisschool zich op sociaal-emotioneel gebied in relatie tot pesten?
Bijlage: Literatuurlijst

Praktijkonderzoek

Klik hier voor de volledige tekst van het praktijkonderzoek.