5. Wat is het verschil tussen plagen en pesten?

De grens tussen plagen en pesten kan heel dun zijn. Ongemerkt of doelbewust kan er een negatieve bedoeling in plagerijtjes sluipen en als één persoon steevast het doelwit is, raakt de machtsverhouding uit balans (Karels, 2014; van der Meer, 2002; Ruigrok, 2010).

De verschillen tussen plagen en pesten zijn als volgt.
Bij plagen:
  • is er sprake van incidenten en van een gelijke machtsverhouding;
  • is er geen winnaar of verliezer;
  • is het slachtoffer in staat zichzelf te verdedigen en loopt het geen (blijvende) lichamelijke en/of geestelijke schade op.
 
Bij pesten daarentegen:
  • is er sprake van een zekere systematiek of regelmaat en van ongelijke machtsverhouding
  • is de pester de spreekwoordelijke winnaar en het slachtoffer de verliezer;
  • mag het slachtoffer niet (meer) voor zichzelf opkomen en loopt het blijvende lichamelijke en/of geestelijke schade op.
>> Lees verder 6. Welke beschermende en risicoverhogende factoren zijn er bij het ontstaan van pesten?