8. Welke gevolgen heeft pesten?

Voor zowel pester als gepeste heeft pesten negatieve gevolgen. Lees hieronder wat de gevolgen zijn voor de pester, de groep en de ouders.

Gevolgen voor de pester
Wanneer de pester in zijn gedrag niet gecorrigeerd wordt, loopt hij de kans om zijn pestgedrag voort te zetten op school, in clubverband, op zijn werk of in de maatschappij. Een groot Zweeds onderzoek toont aan dat pesters op latere leeftijd significant vaker crimineel gedrag vertonen dan niet-pesters (Goossens, 2012). Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Olweus (1987). Gevolgen voor het slachtoffer Het zelfvertrouwen van het kind daalt vaak evenals het gevoel van eigenwaarde. Wanneer mensen wel aardige dingen tegen zo’n kind zeggen, gelooft het kind het niet. Het wantrouwt mensen met goede bedoelingen.  
Veel kinderen die gepest worden voelen zich ongelukkig, ze zijn angstig, somber, hebben vaak last van fysieke klachten en kwaaltjes, staan ge├»soleerd binnen de groep, hebben weinig vrienden, vermijden school of presteren slecht en lijden soms zelfs aan waanidee├źn. Goossens (2012) geeft aan dat ook wanneer mensen op latere leeftijd gepest worden dit grote gevolgen kan hebben op vele terreinen: sociale, psychische, fysieke, fysiologische en zelfs psychiatrische problemen en slechte schoolprestaties.
 
Gevolgen voor de groep
Het pesten heeft ook gevolgen voor de zwijgende middengroep. De sfeer in de klas is negatief; dit betekent dat de resultaten die behaald worden door de groep niet optimaal zullen zijn. Het zal moeilijk zijn om met de klas groepsopdrachten te maken, omdat dit samenwerking vereist. Bij omstanders kan het pesten ook leiden tot schuldgevoelens of angst.
 
Gevolgen voor ouders
Wanneer ouders te weten komen dat hun kind gepest wordt of pest, roept dit allerlei emoties op. Zij willen direct tot handelen overgaan om dit probleem op te lossen. Het is belangrijk dat de leerkracht ouders erkenning geeft in hun emoties. Ook ouders van kinderen uit de zwijgende middengroep kunnen signalen opvangen dat er gepest wordt bij hun kind in de klas. Het is belangrijk dat deze ouders dit aan de school melden.

>> Lees verder 9. De aanpak van pesten