Literatuurlijst

Geraadpleegde literatuur inclusief websites.

Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs (8e ed.). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human developmen. American Psychologist.

Cook, C. W. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic investigation. .

Deboutte, L. D. (2014). De survivalkid pesten. Sint Niklaas: Abimo uitgeverij.

Deboutte, G., Schuerman, E., & Neuts, M. (2010). Leven met een pestverleden. Leuven, België: CEGO Publishers.

Delfos, M. (2006). Kinderen in ontwikkeling; stoornissen en belemmeringen. Amersfoort: Drukkerij Wilco.

Delfos, M. (2011). Ontwikkeling in vogelvlucht. Amsterdam: Pearson.

Minne Fekkes, Frans I.M. Pijpers, A. Miranda Fredriks, Ton Vogels, S. Pauline Verloove-Vanhorick

Fekkes, M., Pijpers, F.I.M., Frederiks, A.M., Vogels, T., & Verloove, P. (2006). Do Bullied Children Get Ill, or Do Ill Children Get Bullied? A Prospective Cohort Study on the Relationship Between Bullying and Health-Related Symptoms. Pediatrics, 117(5), 1568-74.

Goossens, M. V. (2012). Pesten op school, achtergronden en interventies. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.

Gini, G., Albiero, P., Benille, P., & Altoè, G. (2007). Does empathy predict adolescents' bullying and defending behavior?

Henderson , M. (2013). Omgaan met pesten. Amsterdam: SWP.

Hop, B. D. (2007). Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Haarlem: Vives Media B.V.

Huitsing, G. & Veenstra, R. (2013). Pesten: Groepsprocessen van schoolklassen in kaart gebracht. In B. Volker, H. Flap & G.. Mollenhorst (red.), Sociale netwerken: Vragen, antwoorden en onderzoek. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers.
Kamerstukken II, 2014-2015, 34 130, nr. 3.

Mönks, P. d. (2014). Ontwikkelingspsychologie; inleiding tot de verschillende deelgebieden. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Munniksma, F., Huitsing, G., Oldenburg, B., Ploeg van der, R., & Veenstra, R. (2014). Samenwerken tegen pesten. In R. Oostdam & P. de Vries (red.), Samenwerken aan leren en opvoeden. Bussum: Coutinho.

Muynck, M. H. (1999). Ik wil er ook bij horen. Houten: Den Hertog B.V.

Olweus, D. (1987). Bully/victim problems among schoolchildren in Scandinavia. In J.P.

Myklebust & R. Ommundsen (Eds.), Psykologprofesjonen mot ar 2000 (pp. 395-413).

Oslo: Universitetsforlaget

Olweus, D. (1992). Treiteren op school. Amersfoort: College uitgevers.

Olweus, D. (2003). A profile of bullying at school. Educational Leadership, 60 (6), 12-17.

Overveld, K. (2012). Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica.

Prinsen, H. (2013). Zeg nee tegen pesten. Houten: Uitgeverij LannooCampus.

Ruigrok, R. (2010). Handboek alles over pesten. Esch: Uitgeverij Quirijn.

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K. & Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participants roles and their relations to social status within the group. Aggressiv Behavior, 22(1), 1-15.

Nieuwsbericht Rijksoverheid. (2013, maart 25). Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken. (2013, maart 25). Verkregen van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/03/25/scholen-wettelijk-verplicht-pesten-aan-te-pakken.  

Tuckman, B. (1965). Forming, Storming, Norming, and Performing. Opgeroepen op 31 mei 2016, van Mindtools: http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm

Van der Meer, B. (2002). Kinderen en pesten. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-S&K Uitgevers.

Van Stigt, M. (2014). Alles over pesten. Amsterdam: Boom.

Wijnands, Z. (2013). Als je wordt buitengesloten. Heerenveen: Groen.

Young, S. (2013). Van pesten naar samenwerken. Huizen: Pica.
 
Websites
Karels, M. (2014). Gevolgen van pesten. Verkregen via http://wij-leren.nl/gevolgen-pesten.php .
NOS (2012), Jaaroverzicht NOS: Tim Ribberink. Verkregen via http://nos.nl/artikel/456424-jaaroverzicht-2012-tim-ribberink.html.
Stichting School en veiligheid (2015), Samenwerken aan sociale veiligheid op school. Verkregen via https://schoolenveiligheid-public.sharepoint.com/Paginas/csv_eZines/eZine_02/index.aspx