Bijbels kader

In de Bijbel worden we opgeroepen om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Geen eenvoudige opdracht, zoals we lezen in de volgende situatie.

Wat een nare sfeer zal dat geweest zijn, in het gezin van Elkana. Elke dag moest Hanna het horen van Peninna. Hoe zal ze dat gezegd hebben? ‘Jij hebt lekker geen kinderen en ik wel!’ Als christen weten we dat pesten het gevolg is van de zondeval. Vanwege die val is pesten hardnekkig. Door Gods genade mag er ook hoop en verwachting zijn dat het anders kan.

Door te kijken naar wat de Bijbel over pesten te vertellen heeft, kunnen we een verbinding leggen met het pestgedrag op school. Het behoort immers tot een van onze taken in het onderwijs om te beschermen wat zwak is en te werken aan gerechtigheid. 

In dit Bijbels kader gaan we in op de volgende onderwerpen:
  1. De oorsprong van pesten
  2. De Bijbel als richtsnoer
  3. Het belang van Bijbelverhalen
  4. Vormen van pesten in de Bijbel
  5. Geraadpleegde bronnen