Geraadpleegde bronnen

Naast de Bijbel (SV-HSV) en de Heidelberger Catechismus zijn de volgende bronnen geraadpleegd.

 
Ook gesprekken met dr. A.J. Kunz, hervormd predikant en docent bij Driestar educatief, en ds. H. Fahner, christelijk gereformeerd predikant in Den Helder, leverden veel relevante informatie op.