Het belang van Bijbelverhalen

Het is van belang onze opvattingen over pesten te spiegelen aan de Bijbelse verhalen en geschiedenissen. Er is niets nieuws onder de zon; dat wat in het klein gebeurt in de klas en op het plein, komt ook voor in Bijbelverhalen.

Het is goed om (ook met het oog op groepsdynamica) een aantal indringende Bijbelse verhalen te vertellen over omgaan met elkaar. Deze verhalenlijst is bedoeld voor alle niveaus in de basisschool.

Hier volgen enkele voorbeelden hoe je het belang en de actualiteit van het Bijbelverhaal duidelijk kunt maken: 
  • Neem een actuele gebeurtenis als uitgangspunt voor je vertelling (bij voorkeur een voorval in de klas of op het schoolplein). Vraag na de vertelling wat de boodschap betekent voor ons nu.
  • Geef een inleiding op het verhaal in de vorm van een vraag, die de kinderen in tweetallen vooraf bespreken. (Bijvoorbeeld: "Bespreek samen eens wat jullie zouden doen als dit of dat gebeurde. Schrijf jullie oplossingen in het kort op.) Vertel aansluitend eerst het verhaal, vraag afsluitend naar de relatie met uw inleidende vraag en laat de kinderen nu hun oplossingen aandragen.
  • Vertel het verhaal. Vraag afsluitend of de leerlingen aan kunnen geven wat dit verhaal te maken heeft met wat onlangs op het plein of in de klas gebeurde. Dit kan individueel, in tweetallen of klassikaal, schriftelijk en/of mondeling.
  • Vertel het verhaal. Vraag afsluitend wie iets vergelijkbaars heeft meegemaakt. Vraag hoe dat afliep of hoe gehandeld werd. Laat meerdere leerlingen aan het woord komen en vergelijk de reacties. Centraal kan staan: wat is verstandig om in zo’n situatie te doen?
Natuurlijk zijn er nog veel meer werkvormen mogelijk. In alle gekozen werkvormen is het goed leerlingen ruimschoots gelegenheid te geven om hun gevoelens en gedachten te verwoorden. Eventueel kunnen ter afsluiting enkele conclusies worden getrokken, die zichtbaar in het lokaal worden opgehangen. Verwijzen naar bestaande pictogrammen die gedrag aanduiden, is ook mogelijk.

>> Lees verder 4. Vormen van pesten in de Bijbel