Aanmelden aspirant-opleidingsschool

Omdat SAM-studenten gedurende het hele jaar stagelopen op de basisschool en wij de opleiding als een gedeelde verantwoordelijkheid zien, zijn er kwaliteitscriteria gesteld aan stagescholen voor de studieroute Samen opleiden (SAM-scholen).

Na aanmelding om aspirant-opleidingsschool te worden wordt er een contact opgesteld tussen de opleidings(basis)school en Driestar hogeschool. In dit contract tekent de opleidings(basis)school voor onderstaande voorwaarden. 

Voorwaarden:

  1. De aspirant-opleidingsschool heeft, vanaf het moment dat het contract getekend is vier jaar de tijd om aan deze criteria, zoals hieronder vermeld, te voldoen en zich te kunnen certificeren. Indien de aspirant-opleidingsschool het traject voortijdig beëindigd, worden kosten in rekening gebracht (het verschil van de werkelijke tarieven en de gereduceerde tarieven).

  2. Scholen die het traject starten om als opleidingsschool erkend te worden, volgen tegen gereduceerd tarief een opleiding bij de Driestar hogeschool/Samen in ontwikkeling.

Winst als aspirant-opleidingsschool

De stuurgroep Samen in Ontwikkeling verklaart dat zij korting geeft voor de opleiding voor schoolopleider en de werkplekbegeleiderscursus. De kosten voor de aspirant opleidingsschool zijn te vinden via de website:

Criteria

In de stuurgroep Samen in ontwikkeling (waarin vertegenwoordigers van het opleidingsinstituut zitten en directeuren van basisscholen als vertegenwoordigers van het werkveld) zijn criteria opgesteld om een erkende opleidingsschool te worden.
 
De criteria zijn:

  1. De school heeft basisarrangement van de inspectie.
  2. De school heeft door Driestar hogeschool opgeleide werkplekbegeleiders (minimaal drie), die verspreid zijn over de onder-, midden- en bovenbouw, zodat de aanstaande leraren in alle bouwen een werkplekbegeleider krijgen die geschoold is in het begeleiden van aanstaande collega’s. Uit onderzoek van Geldens is gebleken dat de rol van de werkplekbegeleider van cruciaal belang is bij het begeleiden van aanstaande leraren.
  3. De school heeft minimaal één beroeps geregistreerde schoolopleider in dienst. Bij voorkeur heeft elke erkende opleidingsschool een eigen schoolopleider. Wanneer een vereniging/stichting/samenwerkingsverband een schoolopleider wil aanstellen op meerdere scholen die tot de vereniging/stichting/samenwerkingsverband behoren, dan dient het bevoegd gezag een gemotiveerd verzoek daartoe in. De vereniging/stichting/samenwerkingsverband garandeert daarbij dat de partnerschool de schoolopleiderstaken die geregeld zijn in de beroepsstandaard voor opleiders en bevoegdheden door een door hen benoemde beroeps geregistreerde schoolopleider worden uitgevoerd. Met een omvang passend bij het aantal geplaatste aanstaande collega’s, actieve werkplekbegeleiders en de omvang van het schoolteam.
  4. De school heeft een ontwikkelplan op het gebied van Samen opleiden. De schoolopleider beoordeelt met het Zelfevaluatiekader wat de stand van zaken is met betrekking tot het Samen opleiden. In overleg met directie of managementteam en het gehele team wordt door de schoolopleider een concreet ontwikkelplan opgesteld.
 
Wanneer aan bovenstaande criteria is voldaan, vraagt de school een audit aan via de website. Elke school met een eigen BRIN-nummer dient een aanvraag voor erkenning in.

Een aspirant-opleidingsschool heeft, vanaf het moment dat het contract getekend is vier jaar de tijd om aan deze criteria te voldoen en zich te kunnen certificeren. 

Zelfevaluatiekader

Om samen verantwoordelijk te kunnen zijn, is het voor Driestar hogeschool en de opleidingsscholen nodig elkaars taal te spreken en te weten waar wie verantwoordelijk voor is. Beide aspecten blijken in de praktijk nogal eens knelpunten te kennen.

Om die knelpunten zoveel als mogelijk te helpen voorkomen, ontwikkelden Geldens, Popeijus (hogeschool de Kempel), Ruit en Visser (Driestar hogeschool) in samenspraak met een aantal basisscholen een instrument voor 'Samen opleiden', het Zelf Evaluatie Kader (ZEK).

Het ZEK is niet bedoeld als een afvinklijst, maar het is een spiegel die voorgehouden wordt om te kijken waar de sterke punten zitten van de partnerschool en welke punten aandacht vragen om verder te ontwikkelen, aansluitend bij de eigen schoolontwikkeling. Het doel van dit instrument is dat dit zal inspireren en tot een kwaliteitsverdieping van de werkplekleeromgeving zal leiden, zodat de aanstaande leraar zich optimaal kan ontwikkelen tot een christelijke leraar die zijn vak verstaat. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Ruit.

Meer informatie of direct aanmelden als aspirant-opleidingsschool

Bent u al overtuigd en wilt u zich graag direct aanmelden als aspirant-opleidingsschool? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die er zijn om SAM-school te worden of wat daarbij komt kijken? Klik dan hier.

 
Voer beveiligingscode in:
 Security code