Erkende opleidingsscholen

Omdat SAM-studenten gedurende het hele jaar stagelopen op de basisschool en wij de opleiding als een gedeelde verantwoordelijkheid zien, zijn er kwaliteitscriteria gesteld aan stagescholen voor de studieroute Samen opleiden (SAM-scholen).

De criteria voor Erkende opleidingsscholen zijn:
  1. De school heeft een basisarrangement van de inspectie.
  2. De school heeft door Driestar hogeschool opgeleide mentoren (minimaal drie), die verspreid zijn over de onder-, midden- en bovenbouw, zodat de aanstaande leraren in alle bouwen een mentorkrijgen die geschoold is in het begeleiden van aanstaande collega’s. 
  3. De school heeft minimaal één schoolopleider in dienst (met VELON-registratie). Uitzondering kan gemaakt worden voor kleine scholen, die niet de mogelijkheid hebben een eigen schoolopleider te laten opleiden. Deze school kan gebruik maken van een schoolopleider die verbonden is aan een school van dezelfde vereniging, schoolbestuur of bovenschoolse koepel.
  4. De school heeft een ontwikkelplan op het gebied van Samen opleiden. De schoolopleider beoordeelt met het Zelfevaluatiekader (zie onder) wat de stand van zaken is met betrekking tot Samen opleiden. 
Een aspirant-opleidingsschool heeft, vanaf het moment dat er SAM-stagiaires op school komen, in principe drie jaar om aan deze criteria te voldoen. 

Zelf Evaluatie Kader

Om samen verantwoordelijk te kunnen zijn, is het voor Driestar hogeschool en de opleidingsscholen nodig elkaars taal te spreken en te weten waar wie verantwoordelijk voor is. Beide aspecten blijken in de praktijk nogal eens knelpunten te kennen.

Om die knelpunten zoveel als mogelijk te helpen voorkomen, ontwikkelden Geldens, Popeijus (hogeschool de Kempel), Ruit en Visser (Driestar hogeschool) in samenspraak met een aantal basisscholen een instrument voor 'Samen opleiden', het Zelf Evaluatie Kader (ZEK).

Het ZEK is niet bedoeld als een afvinklijst, maar het is een spiegel die voorgehouden wordt om te kijken waar de sterke punten zitten van de partnerschool en welke punten aandacht vragen om verder te ontwikkelen, aansluitend bij de eigen schoolontwikkeling. Het doel van dit instrument is dat dit zal inspireren en tot een kwaliteitsverdieping van de werkplekleeromgeving zal leiden, zodat de aanstaande leraar zich optimaal kan ontwikkelen tot een christelijke leraar die zijn vak verstaat. U kunt met bronvermelding vrij gebruik maken van de volgende documenten: Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Ruit

Aanmelden als aspirant-opleidingsschool

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn om SAM-school te worden? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op. 
 
Voer beveiligingscode in:
 Security code