Cursus werkplekbegeleider

Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die aanstaande leraren in de beroepspraktijk begeleiden. Verwacht wordt dat zij enthousiast zijn voor het opleiden van toekomstige collega’s.

Waarom een professionele werkplekbegeleider? 

De rol en de kwaliteit van de werkplekbegeleider is de belangrijkste voorwaarde voor het succesvol leren en onderwijzen van aanstaande leraren bij het samen opleiden. De werkplekbegeleider/mentor laat de aanstaande leraar kennismaken met het beroep van leraar en begeleidt hem of haar. Daarbij daagt de mentor de aanstaande leraar uit tot diepgaand en duurzaam leren dat doorwerkt in het gedrag. De mentor reflecteert op zijn eigen praktijk en kan de aanstaande leraar begeleiden om het reflectieproces zelfstandig te beoefenen.  

Ben jij geïnteresseerd in deze mentorcursus? Bedenk dan dat het veel kosten kan schelen als jouw school een aspirant-opleidingsschool is voor SAM. Wil je daar meer over weten?

Ja     Nee