Mentorplustraining

Een sterkere mentor is een betere leerkracht! Mentoren op een SAM-school krijgen een mentorpluscursus.In de mentortraining wordt gewerkt vanuit de drieslag van leren. Daarbij wordt aandacht besteed aan het leren van leerlingen, leren van de a.s. collega en het leren van de opleider (mentor) als professional.  Mentoren worden dan ook geschoold in het begeleiden van aanstaande leraren.

Een belangrijk onderdeel van de training is het leren reflectief te zijn op het eigen handelen. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht zich meer bewust wordt van wat hij of zij doet de klas en waarom op die manier. Wanneer een mentor zich bewust is van wat hij of zij doet en waarom, is het ook gemakkelijker om als rolmodel de aandacht van de student te vestigen op het eigen handelen, zodat de aanstaande leraar dit kan spiegelen. 

Meldt je hier aan voor de mentorpluscusus