Opleiding

De studieroute Samen opleiden op de pabo van Driestar hogeschool is een vierjarige voltijdopleiding waarbij inhoudelijk hetzelfde programma gevolgd wordt als in de reguliere route, maar waarbij het leren in de praktijk meer centraal staat.Leren in de praktijk komt onder andere naar voren in het aantal stagedagen, het stellen van eigen leervragen en het bijhouden van een portfolio.

In de praktijk betekent dit dat een aanstaande leraar vanaf het begin van de opleiding anderhalve dag (in het 1e studiejaar) of twee dagen (in het 2e en 3e studiejaar) stage loopt op een opleidingsschool. Hierdoor kan de aanstaande leraar direct een koppeling maken tussen de geleerde theorie en de praktijk op de basisschool.

Daarnaast doet de aanstaande leraar meer ervaring op met werken in een team en zal hij/zij meer zicht hebben op de dagelijkse gang van zaken in de klas. Ook heeft de aanstaande leraar twee aaneengesloten dagen theoriecolleges op Driestar hogeschool.

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van Driestar hogeschool.