Videobank

In deze videobank vind je interviews over ouderbetrokkenheid, maar ook nagespeelde casussen uit de praktijk die jou en je collega's kunnen helpen om te reflecteren op jullie eigen oudergesprekken.

Bekijk hier een serie interviews over ouderbetrokkenheid en casussen van gesprekken met ouders. Navigeer met de blauwe knoppen naar het gewenste onderwerp.