Teamconferentie Berséba en SAM regio Midden

Kijken vanuit je hart: Horen, zien, begrijpen

Er zijn voor alle leerlingen. Welke leerkracht wil dat niet? Vanaf de eerste dag in je klas hebben kinderen behoefte aan jouw aandacht. Jouw leerlingen willen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Dat vraagt van jou een open oor, oog en vooral een open hart!

Wij van Berséba-Midden en SAM helpen je daar graag bij. Meld je daarom aan voor onze conferentie voor schoolteams op:

Datum: 
D.V. woensdag 17 april 2024
De sluitingsdatum voor inschrijving is 5 april

Tijd: 
13.00 – 17.45 uur, aansluitend buffet 17.50 – 19.00 uur

Er zijn aan deze conferentie geen kosten verbonden.

Locatie:
De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal
Routebeschrijving

logo


Programma

Het programma bestaat uit een hoofdlezing, gevolgd door masterclasses en afsluitend een buffet.

Hoofdlezing door Gabriel Anthonio

Thema: Persoonlijk en Verbindend Leiderschap, over gezien en gehoord worden en meer…

We zullen op een inspirerende wijze stil staan bij wat persoonlijk leiderschap is en wat dit betekent in relatie tot de opgave van de organisatie. 

De kunst is om zoveel als mogelijk horizontaal te organiseren, samen vraagstukken te bespreken en op te lossen, dus zo min mogelijk bovenlangs (management / bestuur) te lussen en beleid binnen de perken te houden. Tevens zal ik uitleg geven over leidende principes, waarmee men verder aan de slag kan gaan met de werkvormen die ik zal inzetten.

Ik zal hiermee een begin maken door eerst stil te staan bij persoonlijke leidende principes, die vervolgens aan elkaar verbonden kunnen worden. Die principes verbinden we aan de opgave, zowel persoonlijk als samen voor de organisatie.  

“Als je het goed hebt hier, komt je makkelijker daar!” 

Masterclasses

Op de dag zelf kun je een keuze maken uit verschillende masterclasses.  De masterclasses worden gehouden in 2 rondes. Hieronder vind je via de pijltjes meer informatie over de masterclasses.

Sprekers: Alice Methorst en Thea de Mots

In deze masterclass staat persoonlijk leiderschap centraal. We onderzoeken waar onze nieuwsgierigheid naar uitgaat, naar mezelf, naar de ander, naar de situatie?

Wie ben ik én wie wil ik zijn – juist als christen - binnen de context waarin ik leef en werk en hoe ik daarin mijn plek inneem. 
Wat vertelt mijn natuurlijke reactie over wat ik nodig heb en hoe ik mezelf kan leiden.
Spreker: Bert Wienen

We maken allerlei afwegingen over normaal en afwijkend. Maar waarom eigenlijk? Hoe kan het dat in onze samenleving 1 op de 6 kinderen en vorm van jeugdhulp nodig heeft en wat betekent dit eigenlijk voor het vak van leraar? Deze vraag verkennen we in deze lezing die de titel heeft gekregen n.a.v. een uitspraak van een leraar uit het basisonderwijs.
Spreker: Mark Weghorst

Werken met ouders aan de kansen van kinderen blijft uitdagend. De betrokkenheid van ouders bij hun kinderen is levenslang. Zeker als er onderwijsuitdagingen spelen bij ouders komen de verhoudingen soms op scherp te staan. Ouders hebben altijd gelijk. Toch?

Mark Weghorst neemt ons mee in de manieren waarop we naar ouders en het werken met ouders kunnen kijken. Hij gebruikt hiervoor verschillende modellen van de werkelijkheid. Hoe bepalend is onze zijns- en zienswijze bij de kansen die we voor kinderen willen realiseren en hoe kunnen we de samenwerking met ouders daarin benutten.
Spreker: Steven Pont

Eén van de belangrijkste ontwikkelingstaken van een jong kind is om uiteindelijk een veilige hechtingsstijl te ontwikkelen. Door die veilige hechting durven kinderen op latere leeftijd eerder hechte banden met anderen op te bouwen, bijvoorbeeld met hun partner en hun eventuele kinderen. Toch lukt dat niet bij zo’n één op de drie kinderen in Nederland en die heb je dus ook in de klas.

Die kinderen ontwikkelen tijdens hun jeugd een onveilige hechtingsstijl en ook dat heeft natuurlijk consequenties voor hun latere leven. Juist daarom is het goed om hier eens met z’n allen wat langer bij stil te staan. Welke hechtingsstijlen zijn er bijvoorbeeld en hoe verhogen we de kansen dat een kind zich veilig hecht. Het zijn belangrijke onderwerpen voor belangrijke mensen...
Spreker: Mirjam van der Vegt

Tijdens deze interactieve lezing leer je meer over de gezonde wisselwerking van werk en rust en ontvang je levenslessen voor werk en het goede leven van wereldwijde inspirators. In deze lezing meer over de vier treden van rust, rust in je brein en rust in de chaos. Een sessie met veel interactieve oefeningen die je direct kunt toepassen op de werkvloer. Zodat je de werkdag met frisse moed kan beginnen en eindigen.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.