Opleidingsschool worden

Door het samen opleiden worden jouw teamleden gestimuleerd om zich bewust te worden van hun eigen onderwijspraktijk.

Omdat SAM-studenten gedurende het hele jaar stagelopen op de basisschool en wij de opleiding als een gedeelde verantwoordelijkheid zien, zijn er kwaliteitscriteria gesteld aan stagescholen voor de studieroute Samen opleiden (SAM-scholen).

URGENT; samenwerking langs denominatieve lijnen

Waarom als basisschool samenwerken met een hogeschool?

De overheid ziet de aanpak van het lerarentekort als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opleiding en werkveld. Vooral de eerste jaren na de opleiding zijn cruciaal voor het behoud van de mensen binnen het onderwijs. Die inductiefase wordt vooral als een taak van hogeschool en werkveld samen gezien. Het is een kans om het beroepsprofiel waarmee de student is opgeleid door te zetten naar het portfolio van de leraar in de basisschool. De schoolopleider kan hierin een rol nemen en taak vervullen.

Gezien het beleid ‘alles moet naar samen opleiden’ komt de verantwoordelijkheid voor het opleiden van nieuwe leraren ook mede bij de basisscholen te liggen. En dan wil je als basisschool stagiaires die vanuit dezelfde Bron willen leven en werken. Samen opleiden betekent dat een deel van de opleiding op de basisschool gebeurt, een groter deel dan we tot nu toe gewend waren. Vanuit de extra middelen van samen opleiden kunnen schoolopleiders en werkplekbegeleiders daarvoor toegerust worden.

We realiseren ons dat de praktijk ook weerbarstig is en het niet vandaag en morgen gerealiseerd is. We willen er ook de tijd voor nemen en steeds meer naar elkaar toegroeien.

De basisschool als stageschool (S1)

De basisschool is een goede stageschool waar studenten stagelopen en begeleid worden door goede leraren/werkplekbegeleiders.

Lees verder

Aspirant opleidingsschool (S2) worden

SAM-studenten lopen gedurende het hele jaar stage op de basisschool.
Er zijn daarom belangrijke kwaliteitscriteria gesteld aan deze scholen.

Lees verder

Partners in leren en ontwikkelen (S3) worden

De basisschool is een partner in leren en ontwikkelen. De taken en verantwoordelijkheden omvatten ook wat bij de S2-scholen behoort.

Lees verder

Wie doen er mee?

Er zijn ruim honderd basisscholen aangesloten bij Samen in ontwikkeling. Dit zijn erkende opleidingsscholen en aspirant opleidingsscholen.

Bekijk ze allemaal

Voorbereidingsstukken audit en prolongatie

Hier vind je de voorbereidingsstukken voor de audit en prolongatie van een erkende opleidingsschool.

Lees verder

Aanmelden (her)certificering erkende opleidingsschool

Voldoet jouw school aan alle criteria? Vraag dan een (her)certificering aan om erkende opleidingsschool te worden of te blijven!

Lees verder

Informatiebrochure Samen in ontwikkeling

Wil je graag meer informatie over SAM?

Download informatiebrochure voor basisscholen