Over SAM

Het partnerschap Samen in ontwikkeling (SAM) is een opleidingschool van circa zestig basisscholen en Driestar hogeschool. Maar SAM is ook samen onderzoek doen, samen verder leren en samen staan voor kwaliteit.

De basisscholen en Driestar hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van de aanstaande leraren tot basisbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. De aanstaande leraren lopen elke week twee dagen stage op een basisschool, waardoor zij veel praktijkervaring opdoen.

De SAM-deelnemers kunnen na het afstuderen deelnemen aan een werkplaats voor startende leerkrachten waar zij hun ontwikkeling kunnen doorzetten. Ook kunnen zij een mentorpluscursus volgen om mentor te worden van nieuwe aanstaande leraren. 

De winst voor uw school

Uw school heeft baat bij leerkrachten die tijdens hun opleiding wekelijks voor de klas hebben gestaan. Dit zal ten goede komen aan het onderwijs dat aan de kinderen gegeven wordt. De leerkrachten kunnen een post-hbo-opleiding tot schoolopleider volgen, zodat zij de opgedane kennis kunnen benutten om hun eigen team te versterken en te verbinden.

Daarnaast kan een leerkracht ook plaatsnemen in een leerkring om onderzoek te doen naar actuele onderwijsvraagstukken en producten voor het werkveld te ontwikkelen. In deze leerkringen participeren leerkrachten uit het veld, werknemers van Driestar hogeschool en pabostudenten. Door deze samenwerking wordt kennis vanuit de praktijk en de theorie gebundeld  om zo het veld en de pabo-opleiding te versterken.

Waarborgen van de kwaliteit

U kunt een aspirant-opleidingsschool worden om gedegen onderwijs en goede leerkrachten voor de toekomst te waarborgen. Het team- en onderwijsklimaat in uw school zal van hoger niveau zijn naarmate uw leerkrachten zich verder ontwikkelen. 

Bekijk ook dit schema overzicht (pdf) met een overzicht van alle onderdelen van Samen in ontwikkeling. 

Stuurgroep

Samen in ontwikkeling wordt geleid door een stuurgroep. In de stuurgroep worden zowel Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies als basisscholen uit de verschillend regio’s van Nederland vertegenwoordigd.

De stuurgroep heeft een gezamenlijke missie geformuleerd in vijf idealen:
  1. Samen dienstbaar aan christelijk-reformatorisch onderwijs
  2. Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn
  3. Samen versterken van professionele identiteit en vakbekwaamheid
  4. Samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur
  5. Samen werken aan kwaliteit 
Leden van de stuurgroep:
Marco Aarnoudse
René Dek
André ter Harmsel (voorzitter)
Annelies Kraaiveld
Jan Kuijers
William Meuleman (projectleider)
Jan Willem Nieuwenhuyzen

Beleid

Begin 2019 hebben we ons beleidsplan vernieuwd. Hierin vind je meer informatie over onze missie, visie, doelen en ambitie voor de komende jaren. Wil je dit beleidsplan graag inzien?

>>> Klik hier om het beleidsplan 2019 te downloaden