Werkplekleren

Werkplekleren is een samenwerking tussen basisscholen en de pabo van Driestar hogeschool.

De basisscholen en Driestar hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten tot basisbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. Goed voor de pabostudent én goed voor het basisschoolteam!

De rol van de werkplekbegeleider

In onderstaande video van 25 minuten wordt een toelichting gegeven op de rol van een werkplekbegeleider bij studenten die werken met het nieuwe curriculum. 

Werkplekleren en het nieuwe curriculum

De pabo van Driestar hogeschool heeft een nieuw curriculum. Wat betekent dat voor begeleiding van het werkplekleren 

Lees verder

Informatie werkplekleren

Bij het werkplekleren vervult de werkplekbegeleider (mentor) een belangrijke rol in de ondersteuning en ontwikkeling van de student.

Lees verder