Een (niet zo) eenvoudig antwoord

Door Leonard van Leeuwen

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ Dit van oorsprong Afrikaanse spreekwoord, vaak geciteerd door Nelson Mendela, schiet door m’n hoofd als ik het ondersteuningsplan van ‘mijn’ samenwerkingsverband Berséba doorblader. Het wil zoveel zeggen als: aangaan en onderhouden van relaties is belangrijk; je hebt elkaar nodig om verder te komen.

Dat geldt zeker ook voor de ruim 170 (speciale) (basis)scholen die verbonden zijn aan Berséba. In ons ondersteuningsplan spreken we het verlangen uit te werken aan een beweging naar meer inclusief onderwijs. Het moge duidelijk zijn: dat  kan geen enkele school alleen. Het is zelfs noodzakelijk dat we dat met elkaar doen. Maar hoe kunnen we elkaar versterken in deze beweging?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. We hebben te maken met een variatie aan scholen die verspreid zijn over een groot deel van Nederland. Veel scholen zijn geneigd - en dat is natuurlijk helemaal niet vreemd - vooral te focussen op de eigen school en de nabije omgeving. Maar de verbinding met andere scholen in de regio is wel heel belangrijk! Want op die manier kunnen we de parels, de vele mooie voorbeelden van ‘passender’ onderwijs binnen de scholen, voor elkaar ontsluiten. En daarbij is de betrokkenheid van de mensen die met de voeten in de klei staan, de leerkrachten en onderwijsassistenten, heel belangrijk.

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, schreef ik. Maar toch ook weer wel. Ik kan het zelfs samenvatten in één woord: samenwerken. Dáár ligt wat mij betreft de sleutel. Binnen de regio Noordoost, waar ik regiomanager namens het samenwerkingsverband ben, is er een prachtig initiatief ontstaan om de samenwerking tussen de scholen te versterken. Er waren al gezamenlijke ontmoetingen tussen directeuren en intern begeleiders, en de intern begeleiders treffen elkaar ook nog eens apart in zes IB-netwerken; maar die uitwisseling kon wel verder uitgebreid worden, vond men. Met elkaar wilden we graag een stapje verder.

Zo gezegd, zo gedaan. Samen met mensen uit de regio coördineer en faciliteer ik kleine, laagdrempelige collectieven: groepjes betrokken leerkrachten, onderwijsassistenten, meer- en hoogbegaafdheid-coördinatoren, ib’ers, directeuren (en mixen daarvan) die met elkaar in gesprek zijn over ontwikkelthema’s uit hun schoolplan 2019-2023. Prachtig natuurlijk! SamenLerenTeams (SLT’s), zo noemen we ze. Deze teams duiden, onderzoeken én beantwoorden grotendeels hun eigen leervragen. Geen vooraf uitgezette leertrajecten dus, wel ‘onderzoekend praktiseren’. 

Dit schooljaar zijn er zeven SLT’s gestart. De teams worden geleid door een mix van externen en collega’s uit de regio. De betrokkenheid van het samenverwerkingsverband varieert van facilitering tot het inhoudelijk mede opzetten en meedoen. Het levert de betrokkenen geen punten op voor het lerarenregister. Maar wat er wel ontstaat is energie, inspiratie, verbindingen tussen mensen en scholen, leermomenten én vooral beweging!

Enthousiast ben ik over de spontane verbinding die er is ontstaan met Samen in ontwikkeling. Met elkaar zoeken we de verbinding tussen de SLT’s en mensen die betrokken zijn bij de scholen: orthopedagogen, de zorgmakelaar, een ambulant begeleider én aanstaande leraren en docenten van Driestar hogeschool. Met al die verschillende disciplines bij elkaar kan het niet anders dan dat we in beweging komen. Zo komen we verder, samen! 

Meer weten over de SamenLerenTeams?

Leonard van Leeuwen
Regiomanager Berséba Noordoost
l.a.n.vanleeuwen@berseba.nl