Waarom zou ik meedoen?

Waarom zou je met je school moeten deelnemen aan Samen in ontwikkeling?

Hieronder worden drie redenen gegeven waarom jouw school vandaag nog zou moeten gaan deelnemen aan Samen in ontwikkeling.

1. Samen verantwoordelijk voor de opleiding van christelijke leraren

Bij Driestar hogeschool worden vanaf schooljaar 2021-2022 álle pabostudenten opgeleid binnen Samen opleiden. Dat betekent dat de toerusting en vorming van deze aanstaande leraren zowel op de hogeschool als op de leerwerkplek in de opleidingsschool gebeurt. Het is dus heel belangrijk dat veel christelijk-reformatorische basisscholen aansluiten, om zo voor iedere student een leerwerkplek te kunnen garanderen. Juist in deze tijd waarin het christelijk-reformatorisch onderwijs onder druk staat en het eigen geluid klinken moet, is het van belang om samen verantwoordelijk te zijn voor de opleiding van de toekomstige collega’s. Het is dus heel belangrijk dat veel christelijk-reformatorische basisscholen aansluiten, die zich verbonden weten door Gods Woord en de drie formulieren van enigheid, om zo voor iedere student een leerwerkplek te kunnen garanderen.

2. Identiteitsgebonden opleidingsregio

De roep om regionalisering van het opleiden van leraren vraagt van ons een proactieve houding om als hogeschool en basisscholen de handen ineen te slaan. Regionalisering van het opleiden houdt in dat de overheid de regio (middels een clustering op postcodegebied) steeds meer de verantwoordelijkheid geeft voor het opleiden van leraren in het HBO. Wij pleiten echter voor een identiteitsgebonden opleidingsregio. Vanuit onze gedeelde identiteit staan we voor een krachtige opleidingsroute die door de hogeschool en de basisscholen wordt vormgegeven en waarvoor we erkenning en subsidie krijgen van de overheid. Het landelijk samenwerkingsverband Berséba voor passend onderwijs is een goed voorbeeld van hoe we samen verantwoordelijk kunnen zijn. Diezelfde beweging zetten we in voor het opleiden van onze leraren, zodat we een identiteitsgebonden landelijke ‘regio’ kunnen aandragen aan de overheid. Daar hebben we steun van alle christelijk-reformatorische scholen voor nodig.

3. Kwaliteitsslag voor jouw school

Door het samen opleiden worden jouw teamleden gestimuleerd om zich bewust te worden van hun eigen onderwijspraktijk. Ze leren nadenken over hun visie op onderwijs en de manier waarop zij hun onderwijs vormgeven en kunnen dat aan aanstaande collega’s uitleggen en motiveren. Dit geeft een verdieping van de kwaliteit van het eigen onderwijs.

Leerkrachten kunnen een werkplekbegeleiderscursus of post-hbo-opleiding tot werkplekbegeleider of schoolopleider volgen. Met deze kennis en vaardigheden kunnen ze hun eigen team voorgaan en ondersteunen in de kwaliteitsslag van samen opleiden. Ook kan een leerkracht deelnemen aan een leerkring om onderzoek te doen naar actuele onderwijsvraagstukken en producten voor het werkveld te ontwikkelen.

Samen in ontwikkeling bevordert dat:

  • De verbinding tussen praktijk en theorie sterker wordt;
  • er een meerwaarde ontstaat voor school- en opleidingsontwikkeling;
  • krachtige leerwerkgemeenschappen ontstaan waar van en met elkaar wordt geleerd;
  • de kwaliteit van samen opleiden van (aanstaande) leraren toeneemt;
  • uiteindelijk ook de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen toeneemt.