De basisschool als stageschool

S1

De basisschool is een goede stageschool waar studenten stagelopen en begeleid worden door goede leraren/werkplekbegeleiders. De beoordeling van de stage wordt door de hogeschool gedaan.

Het leren en opleiden in de dagelijkse schoolpraktijk en het leren en opleiden op de hogeschool is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partners. Deze verantwoordelijkheid houdt ook in dat de stageschool de aanstaande leraar de ruimte biedt om ook in andere klassen te leren dan expliciet in de eigen stageklas. Daarnaast wordt er zoveel als mogelijk ruimte geboden aan aanstaande leraren. Bij erkende opleidingsscholen hanteren we als richtlijn de helft van het aantal groepen in de school. Ook voor de stagescholen zien we dit als wenselijk.

Er is periodiek contact tussen de hogeschool en de basisschool over de voortgang van de studenten. Een vertegenwoordiger van de hogeschool bezoekt de basisschool. Jaarlijks komen er studenten stagelopen. Eigenlijk is dit zoals we het in het verleden gewend waren. Alleen komen de studenten nu vaker/meer stagelopen. De vraag is nu om dit ook middels een afsprakenbrief vast te leggen. Basisschool en hogeschool zijn aan elkaar verbonden.

Je kunt je via het formulier hieronder aanmelden om goede stageschool te worden:

De basisschool als stageschool:

Meld je aan via het formulier hieronder.