Wat levert het op en wat kost het?

Wat is de balans tussen de kosten en de baten?

Duidelijk is dat meedoen aan SAM veel meer oplevert dan dat het kost! Dit komt onder andere door de structurele bekostiging die we ontvangen voor SAM. Deze bekostiging wordt centraal beheerd en ingezet voor het realiseren van onze idealen. Kortom: de financiële bijdrage wordt zo veel mogelijk uit de bekostiging gehaald. Van de partnerscholen vragen we veelal een bijdrage in de vorm van deelname aan de verschillende onderdelen.

De winst voor uw school

Uw school heeft baat bij leerkrachten die tijdens hun opleiding wekelijks voor de klas hebben gestaan. Dit zal ten goede komen aan het onderwijs dat aan de kinderen gegeven wordt. De leerkrachten kunnen een post-hbo-opleiding tot schoolopleider volgen, zodat zij de opgedane kennis kunnen benutten om hun eigen team te versterken en te verbinden.

Daarnaast kan een leerkracht ook plaatsnemen in een leerkring om onderzoek te doen naar actuele onderwijsvraagstukken en producten voor het werkveld te ontwikkelen. In deze leerkringen participeren leerkrachten uit het veld, werknemers van Driestar hogeschool en pabostudenten. Door deze samenwerking wordt kennis vanuit de praktijk en de theorie gebundeld  om zo het veld en de pabo-opleiding te versterken.

Waarborgen van de kwaliteit

U kunt een aspirant-opleidingsschool worden om gedegen onderwijs en goede leerkrachten voor de toekomst te waarborgen. Het team- en onderwijsklimaat in uw school zal van hoger niveau zijn naarmate uw leerkrachten zich verder ontwikkelen.