Informatie werkplekleren

Studenten groeien toe naar het vak van leraar door het volgen van colleges, het lopen van stage (werkplekleren) en door zelfstudie.

Bij het werkplekleren vervult de werkplekbegeleider (mentor) een belangrijke rol in de ondersteuning en ontwikkeling van de student. Het vormgeven van de begeleiding aan studenten kan een flinke uitdaging zijn. 

Video met informatie voor de werkplekbegeleider

Sinds cursusjaar 2022-2023 wordt met een nieuw curriculum gewerkt dat is gebaseerd op het beroepsprofiel van de Christelijk leraar. In onderstaande video van 25 minuten wordt een toelichting gegeven op jouw rol als werkplekbegeleider bij studenten die werken met het nieuwe curriculum. 

Info voor aanstaande leraar en werkplekbegeleiders

Hieronder vind je een aantal documenten die je helpen bij het vormgeven van die begeleiding.

  1. Het beroepsprofiel van de christelijke leraar
  2. Handleiding werkplekleren
  3. Handreiking, met de taken van de werkplekbegeleider in een notendop
  4. Format lesvoorbereiding: format EDI
  5. Format lesvoorbereiding: format Didactische Analyse
  6. Format lesvoorbereiding voor dagdeel
  7. Kort format lesvoorbereiding
  8. Voorbeeld plannings- en evaluatieformulier werkplekleren jaar 1 semester 1
  9. Kijkwijzers vakken