Leernetwerk schoolopleiders

'Halen en brengen is de kracht van het schoolopleidersnetwerk'

Drie keer per jaar komen ze bij elkaar, de schoolopleiders van Midden-Nederland. Enthousiast vertelt Hendrik Vlastuin over ‘zijn’ schoolopleidersnetwerk. ‘Vaak heeft een school maar één schoolopleider. Je moet dan oppassen voor blinde vlekken. De input van andere schoolopleiders houdt mij scherp!’

Hendrik is schoolopleider op De Wegwijzer in Lunteren. ‘Een functie waar ik erg van geniet. Ik vind het heerlijk aanstaande leraren te begeleiden. In portfoliogesprekken vraag ik altijd: ‘Welke juf of meester herinner jij je?’ 

Dan ontstaat er vanzelf een gesprek over hun ontwikkeling. Daarnaast ben je als schoolopleider de verbinding tussen de aanstaande leraren en het team. Het is leuk om hierin met beide groepen op te trekken.’ 

Vijf jaar geleden volgde Hendrik de post-hbo-opleiding Schoolopleider. ‘Direct na de afronding ontstond bij de deelnemers de behoefte aan een vervolg. We wilden elkaar blijven opzoeken om samen dingen te bespreken, te delen en uit te zoeken.’ 

De eerste paar jaar faciliteerde Driestar hogeschool deze bijeenkomsten. Intussen organiseert het schoolopleidersnetwerk de bijeenkomsten zelf. ‘Wel wilden we graag dat er altijd iemand van Driestar hogeschool aanwezig is om de binding met de pabo te houden.

 Het mooie ervan is dat wij de nieuwste ontwikkelingen binnen de pabo meekrijgen, en dat onze bespreekpunten ook weer worden meegenomen naar de hogeschool.’

Ontwikkelplan 

Elke bijeenkomst begint met de vraag: 'Wat neem ik mee en wat breng ik in?’ Voor Hendrik ligt daarin de kracht van het schoolopleidersnetwerk. 

‘De bijeenkomsten draaien om het delen van kennis en ervaringen. Vorig jaar moest ik voor het eerst een ontwikkelplan opstellen. Dat vond ik lastig, vooral omdat ik niet wist hoe zo’n plan eruitziet en welke punten erop staan. 

Door er met anderen over te praten en wat voorbeelden te bekijken kreeg ik er een beter beeld bij. Het hielp enorm dat ik niet zelf het wiel hoefde uit te vinden.’

Good practices

De bijeenkomsten hebben een vaste opbouw. ’s Morgens zijn er onder andere workshops over onderwerpen die van tevoren zijn geïnventariseerd. 

Hendrik: ‘Daarmee krijg je echt antwoorden op jouw vragen. De workshopleiders zijn schoolopleiders die al veel ervaring met het onderwerp hebben. De vorige keer was er een workshop over het enthousiast maken en houden van je team voor het Samen opleiden-principe. Door de good practices krijg je ideeën hoe je dat in je eigen school kunt toepassen’. 

’s Middags volgt een verdieping op een onderwerp dat voor iedereen van belang is. ‘De volgende netwerkbijeenkomst komt een professional ons meer vertellen over het voeren van een professioneel gesprek. 

Hoe ga je de diepte in, hoe voer je een portfoliogesprek of hoe pak je een slechtnieuwsgesprek aan? Vragen waar elke schoolopleider iets mee kan.’

Thuiskomen

Het contact tussen de schoolopleiders blijft niet bij de drie bijeenkomsten per jaar. ‘De scholen liggen vaak te ver uit elkaar om bij elkaar langs te gaan. Wel is er regelmatig mailcontact, en we komen elkaar ook in andere verbanden tegen. Sinds kort hebben we ook een appgroep, hoewel het functioneel inzetten hiervan nog wat doordenking nodig heeft.’

 Voor Hendrik voelen de bijeenkomsten vaak als het ‘thuiskomen van een schoolopleider’. ‘Als enige schoolopleider op mijn school voel ik mij weleens tussen de school, collega’s, studenten en Driestar hogeschool in staan. Je hebt te maken met allerlei belangen en dat kan ingewikkeld zijn. Het is fijn om te horen dat anderen dit herkennen en om het met elkaar te hebben over onze rol daarin.’ 

Halen en brengen

Het schoolopleidersnetwerk Midden-Nederland groeit gestaag. ‘Elk jaar sluit er weer een nieuwe lichting schoolopleiders aan. Het leuke daarvan is dat je hen kan helpen bij vragen waar je zelf ook tegenaan bent gelopen. Daarnaast brengen zij ook weer veel actuele dingen vanuit de hogeschool in. Een mooi voorbeeld van halen en brengen!’ 

Over het meedoen aan het schoolopleidersnetwerk is Hendrik eerlijk. ‘Natuurlijk, het kost tijd. Het bijwonen van de bijeenkomsten kost je drie dagen per jaar. Ik denk weleens: het gaat sneller als ik het alleen doe, maar iedere keer merk ik toch weer dat we door samen te leren veel meer kwaliteit kunnen leveren. We brengen elkaar verder! Dat is voor mij een echte meerwaarde van het schoolopleidersnetwerk.’

Meld je nu aan voor de leernetwerkbijeenkomsten!