Het Beroepsprofiel

De kern van waaruit we werken!

Wat typeert nu eigenlijk een christelijke leraar? Wat is kenmerkend voor zijn handelen? En welke kennis heeft hij nodig om gefundeerde keuzes te kunnen maken? Waar verlangt hij naar?

Samen met het werkveld heeft Driestar educatief geprobeerd antwoorden te vinden op deze vragen. De resultaten van deze zoektocht hebben we uitgewerkt in een beroepsprofiel. 

Deze uitgave bevat de beschrijving van het beroepsprofiel op expertniveau. Het profiel dient als leidraad voor het opleiden van de studenten binnen het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs. Ook de leraar die wil doorgroeien naar expertniveau kan dit profiel gebruiken, evenals de leidinggevende die in gesprek gaat met een leraar over diens functioneren.

De uitgave is bedoeld voor docenten en studenten op de hogeschool en voor leidinggevenden en leraren in het werkveld van Driestar educatief. Door met elkaar hetzelfde beroepsprofiel te gebruiken, zien we een doorlopende lijn ontstaan van opleiding naar praktijk.

Meer informatie?

Download hieronder de diverse bestanden:

Het beroepsprofiel Boekje 'Het beroepsprofiel van de christelijke leraar'

Bekijk de video:

Het beroepsprofiel van de christelijke leraar

Het beroepsprofiel van de christelijke leraar