Voorbereidingsstukken audit en prolongatie

Met de opleidingsschool wordt er een audit gepland als de school een erkende opleidingsschool wil worden en voldoet aan de voorwaarden.

Na een positieve beoordeling van de audit is de opleidingsschool erkend. Na vier jaar vindt er een prolongatiemoment plaats en wordt opnieuw beoordeeld of opleidingsschool aan voorwaarden voldoet. Het auditteam hanteert altijd de laatste versie van de voorbereidingsstukken.

Meld je hier aan voor certificering