Stuurgroep

Samen in ontwikkeling wordt geleid door een stuurgroep.

In de stuurgroep worden zowel Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies als basisscholen uit de verschillend regio’s van Nederland vertegenwoordigd.

De stuurgroep heeft een gezamenlijke missie geformuleerd in vijf idealen:

 1. Samen dienstbaar aan christelijk-reformatorisch onderwijs
 2. Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn
 3. Samen versterken van professionele identiteit en vakbekwaamheid
 4. Samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur
 5. Samen werken aan kwaliteit 

Leden van de stuurgroep:

 • Marco Aarnoudse
 • René Dek
 • André ter Harmsel (voorzitter)
 • Annelies Kraaiveld
 • Jan Kuijers
 • William Meuleman (projectleider)
 • Jan Willem Nieuwenhuyzen