Stuurgroep

Samen in ontwikkeling wordt geleid door een stuurgroep.

In de stuurgroep worden zowel Driestar hogeschool en Driestar onderwijsadvies als basisscholen uit de verschillend regio’s van Nederland vertegenwoordigd.

De stuurgroep heeft een gezamenlijke missie geformuleerd in vijf idealen:

  1. Samen dienstbaar aan christelijk-reformatorisch onderwijs
  2. Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn
  3. Samen versterken van professionele identiteit en vakbekwaamheid
  4. Samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur
  5. Samen werken aan kwaliteit 

Leden van de stuurgroep:

Noord/Noord-OostJan Kuijers
ZeelandJan Willem Nieuwenhuyzen
MiddenJan Zwerus (voorzitter)
RandstadMarco Aarnoudse
Gert Tissink
SWV BersébaRené Dek
André ter Harmsel
Driestar hogeschoolAnnelies Kraaiveld
William Meuleman (Projectleider)