De opleiding

De pabo-opleiding waarbij je in de praktijk leert

De studieroute Samen opleiden op de pabo van Driestar hogeschool is een vierjarige opleiding (voltijd, deeltijd, duaal en de lint- en blokvariant) waarbij het leren in de praktijk centraal staat; de aanstaande leraren zijn gedurende twee dagen per week het hele cursusjaar in de basisschool aanwezig.

Kenmerkend voor het leren in de praktijk is het aantal stagedagen per week gedurende het hele cursusjaar, het stellen van eigen leervragen en het bijhouden van een portfolio.

In de praktijk betekent dit dat een aanstaande leraar vanaf het begin van de opleiding anderhalve dag (in het 1e studiejaar) of twee dagen (in het 2e en 3e studiejaar) stage loopt op een opleidingsschool. Hierdoor kan de aanstaande leraar direct een koppeling maken tussen de geleerde theorie en de praktijk op de basisschool.

Waarom Catherine voor de Samen opleiden-route van de pabo koos.

Waarom Catherine voor de Samen opleiden-route van de pabo koos.

Daarnaast doet de aanstaande leraar meer ervaring op met werken in een team en zal hij/zij meer zicht hebben op de dagelijkse gang van zaken in de klas. Ook heeft de aanstaande leraar twee aaneengesloten dagen leerbijeenkomsten op Driestar hogeschool.

Hoe ziet de Samen opleiden-route eruit?

In de paboroute Samen opleiden zijn de aanstaande leraren twee dagen per week aan het werkplekleren op een basisschool. Daarnaast volgen ze twee dagen colleges op Driestar hogeschool in Gouda. De vijfde dag is bedoeld voor zelfstudie. 

De hele opleiding is gestoeld op het beroepsprofiel van de christelijke leraar. Tijdens de dagen op de hogeschool volgen de aanstaande leraren colleges over de beroepstaken en de kennisgebieden en komen zij binnen de Profilijn (lijn professionele identiteit) samen in een vaste leergemeenschap met ongeveer tien medestudenten. 

De zogenaamde beroepsopdrachten nemen binnen deze route een belangrijke plaats in. In deze opdrachten staat het creëren van een beroepsproduct centraal, zoals een lesvoorbereiding, een ontwerp van een lessenserie, of een onderzoek. 

Ook wordt de aanstaande leraar getoetst aan de hand van een portfolio, vormingsopdrachten en een kennisvoortgangstoets.

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van Driestar hogeschool.