Even voorstellen

28 maart 2022

Paul Vermeulen is docent geworden van de cursus Werkplekbegeleider, en Johannes Visser en Willem Brobbel zijn toegetreden tot het auditteam van SAM. Maak kennis met deze drie heren!

Paul Vermeulen, docent cursus Werkplekbegeleider
“Ik ben werkzaam op de Rehobothschool in Moerkapelle. Daar werk ik drie dagen als opleider van (SAM-)studenten en als coach van startende collega’s. Het is mooi om te zien hoe aanstaande én startende leraren iedere keer een stapje verder zetten in hun ontwikkeling. Dit is zowel waarneembaar in een coachingsgesprek als in de groep.

Daarnaast ben ik bij Driestar hogeschool studieloopbaanbegeleider en verzorg ik vanuit Driestar onderwijsadvies een aantal trainingen voor aanstaande schoolopleiders. Graag draag ik ook een steentje bij aan het ‘SAM-gebouw’ als docent van de cursus Werkplekbegeleider. Niet alleen de schoolopleiders, maar ook de werkplekbegeleiders spelen mijns inziens een cruciale rol in de opleidingsschool om samen met het opleidingsinstituut aanstaande leraren op te leiden in de onderwijspraktijk van elke dag. 

Ik kijk ernaar uit om dit voorjaar te gaan starten met het opleiden van de werkplekbegeleiders en zo, samen met mijn collega’s Judith de Waal en Jaco Offermans, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit in de aspirant- en erkende opleidingsscholen.”

 Johannes Visser, lid auditteam
Mijn naam is Johannes Visser en sinds kort ben ik lid van het auditteam SAM. In het dagelijks leven sta ik tweeënhalve dag voor de klas in groep 8. Daarnaast heb ik andere taken op school zoals intern begeleider en houd ik me bezig met het ontwikkelen van lessen rondom burgerschap. Tevens mag ik als studieloopbaanbegeleider aanstaande leraren begeleiden. Het is erg mooi om samen iedere dag opnieuw te zoeken naar het beste onderwijs voor de leerlingen. Dit doe je niet alleen maar samen. In de gesprekken met aanstaande leraren kijk je steeds naar hun ontwikkeling en ben je op zoek naar de innerlijke drijfveren waarom iemand iets doet.  

Het meedraaien in het auditteam zie ik als een prachtige aanvulling van mijn werkzaamheden. Ik hoop door dit werk te zien hoe andere scholen bezig zijn in hun ontwikkeling rondom het begeleiden van aanstaande leraren en ook om de kwaliteit van begeleiden samen te waarborgen.”

Willem Brobbel, lid auditteam

Mijn naam is Willem Brobbel, opleider van leraren met beweging(sonderwijs) als aangrijpingspunt. Samen opleiden is waar ik in geloof: als basisscholen en hogeschool werken vanuit de praktijk naar de theorie en weer terug. En daarin van en met elkaar leren. Gericht op de groei van (aanstaande) leraren zodat zij optimaal bij kunnen dragen aan de brede ontwikkeling van hun leerlingen. Het auditteam is een mooie plek om basisscholen enthousiast te maken voor hun belangrijke rol in het samen opleiden. Om met elkaar de kwaliteit daarvan te realiseren, te stimuleren en indien nodig te bewaken. Ik hoop velen van jullie tegen te komen bij een registratie of prolongatie als SAM-school.