Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA)

Identiteitsgebonden opleidingsregio

De roep om regionalisering van het opleiden van leraren vraagt van ons een proactieve houding om als hogeschool en basisscholen de handen ineen te slaan. Daarvoor is de ELA in het leven geroepen.

Regionalisering van het opleiden houdt in dat de overheid de regio (middels een clustering op postcodegebied) steeds meer de verantwoordelijkheid geeft voor het opleiden van leraren in het hbo. 

Wij pleiten echter voor een identiteitsgebonden opleidingsregio. Vanuit onze gedeelde identiteit staan we voor een krachtige opleidingsroute die door de hogeschool en de basisscholen wordt vormgegeven en waarvoor we erkenning en subsidie krijgen van de overheid. Het landelijk samenwerkingsverband Berséba voor passend onderwijs is een goed voorbeeld van hoe we samen verantwoordelijk kunnen zijn. Diezelfde beweging zetten we in voor het opleiden van onze leraren, zodat we een identiteitsgebonden landelijke ‘regio’ kunnen aandragen aan de overheid. 

Daar hebben we steun van alle christelijk-reformatorische scholen voor nodig. Drie christelijke hogescholen gaan daarom samen met vijf universiteiten de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar hogeschool en de universiteiten Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie.

Meer informatie?