Regionalisering

Identiteitsgebonden opleidingsregio

De roep om regionalisering van het opleiden van leraren vraagt van ons een proactieve houding om als hogeschool en basisscholen de handen ineen te slaan.

Regionalisering van het opleiden houdt in dat de overheid de regio (middels een clustering op postcodegebied) steeds meer de verantwoordelijkheid geeft voor het opleiden van leraren in het hbo. 

Wij pleiten echter voor een identiteitsgebonden opleidingsregio. Vanuit onze gedeelde identiteit staan we voor een krachtige opleidingsroute die door de hogeschool en de basisscholen wordt vormgegeven en waarvoor we erkenning en subsidie krijgen van de overheid. Het landelijk samenwerkingsverband Berséba voor passend onderwijs is een goed voorbeeld van hoe we samen verantwoordelijk kunnen zijn. Diezelfde beweging zetten we in voor het opleiden van onze leraren, zodat we een identiteitsgebonden landelijke ‘regio’ kunnen aandragen aan de overheid. 

Daar hebben we steun van alle christelijk-reformatorische scholen voor nodig.

Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht.