Leren van elkaar en elkaars context

Door Martijn Boer

Samen professionaliseren en samen ontwikkelen, dat is een van de speerpunten van Samen in ontwikkeling. Leraren op de basisschool, leraren in opleiding én docenten van de hogeschool leren van elkaar en elkaars context, dat is het idee. Een docent Beeldende vorming van Driestar hogeschool, Martijn Boer, bracht het in de praktijk. Hij gaf een aantal lessen aan basisschoolkinderen om te ervaren hoe de lessen die hij ontwikkelt en doorgeeft aan studenten landen in de praktijk. Lees zijn verhaal.

‘Vorig jaar heb ik met genoegen veertien lessen Beeldende vorming gegeven aan leerlingen van groep 1 t/m groep 8. In alle rust kon ik de materialen klaarleggen op de tafels, zoals ik mijn studenten ook inprent tijdens de colleges: een goede voorbereiding is het halve werk! In een prachtig ingericht atelier is het goed toeven voor een gastles. De kinderen komen (soms zingend) aan in slingervorm of rennend omdat ze uitzien naar de vakles. Ik geef in de onderbouw een les met het materiaal waar we met de studenten ook mee werken: sjabloontechniek met als materiaal papier en vetkrijt. Het onderwerp is in groep 1 en 2: De zee. Dat leid ik in met het prentenboek Het mooiste visje van de zee. Ik kom erachter hoe lastig het is om een boek voor te lezen terwijl zij het ook moeten zien en ga dus over op een vrijere vertelling. Daardoor verloopt het verhaal wel wat anders, maar daar hebben ze ogenschijnlijk geen probleem mee … 

In groep 5 en 6 is het onderwerp ‘koralen’. Gelukkig heb ik me goed ingelezen, want een paar slimmeriken blijken hier alles van te weten! De creatieve ruimte die ik bied (je mag er dingen bij verzinnen) wordt soms gretig aangepakt en er worden geweldige, kleurige werkstukken gemaakt. Na afloop maken we er een grote zee van door ze allemaal tegen elkaar te leggen. We verwonderen ons over de zee die we als klas hebben gemaakt. Als ik die middag mijn eigen zoontje ophaal, zie ik de leerlingen trots met hun tekening naar buiten komen om hem vervolgens aan moeder of vader te laten zien.

Bij groep 8 gaan de leerlingen enorm fanatiek aan de slag. Het is een competitiespel. Welke groep maakt in een halfuur de hoogste en mooiste toren (voor elk onderdeel zijn er punten te behalen) van (gekleurd) papier en tape. Een hele uitdaging wat techniek en samenwerking betreft, maar het resultaat mag er zijn. Ze bedanken me na afloop voor de leuke les en zelf ben ik de school dankbaar voor de mogelijkheid om als docent te ervaren waar ik mijn studenten op voorbereid.