Webinar: Werkplekbegeleiding nieuwe curriculum Driestar hogeschool

9 mei 2023 | 15.45 - 16.30 uur

De pabo heeft een nieuw curriculum! Gebaseerd op het beroepsprofiel voor de christelijke leraar en met meer aandacht voor werkplekleren op de basisschool. Vanaf jaar 1 leiden we onze studenten samen met de leraren op de scholen op. Doe je mee? Op 13 september is het eerste webinar waarin we jou bijpraten over wat werkplekbegeleiding in de praktijk betekent.

Bekijk hier de webinar van 9 mei


De student moet tijdens het werkplekleren (voorheen stage) dus toewerken naar het niveau van startbekwame christelijke leraar zoals beschreven in het beroepsprofiel. Samen met jou als werkplekbegeleider stelt hij daarvoor leerdoelen en een plan van aanpak op om de verschillende beroepstaken onder de knie te krijgen. Bij de Samen opleiden-route, in het nieuwe curriculum lintvariant van de voltijdroute genoemd, was deze manier van begeleiden al gebruikelijk. In de praktijk levert dat op de meeste scholen veel enthousiasme op. We hopen dat jij er ook van gaat genieten! 

Vragen over werkplekbegeleiding 

Hoe doe je dat als werkplekbegeleider, wat is anders dan de ‘oude’ stagebegeleiding? Hoe help je de student zijn leerdoelen goed te formuleren en hoe begeleid je hem bij het behalen daarvan? Wat betekent het in de praktijk voor de lessen in jouw klas? En wat is de rol van Driestar hogeschool? Hoe betrek je de aanstaande leraar bij alle facetten van het onderwijs? In het webinar gaan we op deze vragen in. We leggen uit hoe de werkplekbegeleiding er uit ziet en wat het voor jou betekent om studenten op deze nieuwe manier te begeleiden.  

Meer informatie 

Het eerste webinar is op 13 september en is bedoeld voor werkplekbegeleiders die studenten van de lintvariant (voorheen Samen opleiden-route) gaan begeleiden en dus direct daarmee aan de slag gaan.  

In totaal organiseren we in het cursusjaar 2022-2023 vijf webinars. De andere zijn op: 

Zo kun je je aanmelden in een periode waarin het voor jou relevant is om meer te horen over werkplekbegeleiding, zodat je toegerust bent voor de mooie taak van werkplekbegeleiding.  

Aanmelden

Meld je hieronder aan voor het webinar van jouw keuze.

Persoonlijke gegevens
Werkzaam bij
Webinars
Bevestiging