Informatie werkplekleren

Studenten groeien toe naar het vak van leraar door het volgen van colleges, het lopen van stage (werkplekleren) en door zelfstudie.

Bij het werkplekleren vervult de werkplekbegeleider (mentor) een belangrijke rol in de ondersteuning en ontwikkeling van de student. Het vormgeven van de begeleiding aan studenten kan een flinke uitdaging zijn. Hieronder vind je daarom een aantal documenten die je helpen bij het vormgeven van die begeleiding.

  1. Het beroepsprofiel van de christelijke leraar
  2. Handleiding werkplekleren
  3. Handreiking, met de taken van de werkplekbegeleider in een notendop
  4. Format lesvoorbereiding: format EDI
  5. Format lesvoorbereiding: format Didactische Analyse
  6. Voorbeeld plannings- en evaluatieformulier werkplekleren jaar 1 semester 1